nmmz.net
当前位置:首页 >> C语言九九乘法表左下三角 >>

C语言九九乘法表左下三角

下三角:(对角线以上空)#include <stdio.h> void main() { int i=1,j=1; do{ while(j<=i) { printf("%*d*%d=%*d",2,i,j,2,j*i); j++; } printf("\n"); j=1; i++; }while(i<10); } 上三角:(对角线以下空)#include <stdio.h> void main() { int i=1,j=1; do{ while(j<

1.#include<stdio.h>void main(){ int i,n,j=1,m=42; n=i+2; printf("%c",m); for(i=1;i<=9;i++) { printf("%4d",i); if(i==9) printf("\n"); } printf("-----------------------------------------"); putchar('\n'); for(i=1;i<=9;i++) { printf("%d",j); for(j=1;j<=i;j++) printf("

看看这个吧!#include int main(void) { int i; int l; int sum; for (i = 1; i { for (l = 1; l { sum = i * l; printf("%d*%d=%-3d",l,i,sum); } printf("\n"); } return 0; }

#include <stdio.h>void main() { for(int i = 1; i <= 9; i++) { for(int j = 1; j <= i; j++) { if(i*j < 10) printf("%dX%d=%d ", j, i, i*j); else//如果i乘以j大于10那么就少空一格 printf("%dX%d=%d ", j, i, i*j); } printf("\n"); } }

你参考一下#include <stdio.h> void main(void) { int i=0,j=0; for(i=1;i<=9;i++) { for(j=1;j<=i;j++) printf("%d*%d=%d ",j,i,i*j); printf("\n"); } }

for(int i=1; i<=9; i++){ for (int j=1; j<=9-i+1; j++) { printf("%d*%d=%2d ",i,j,i*j); } printf("\n");}给你参考下

C语言程序:#include<stdio.h>//输出矩形九九乘法表 void fun1() { int i, j; for(i=1; i<=9; i++) { for(j=1; j<=9; j++) printf("%d*%d=%-4d", j, i, i*j); printf("\n"); } }//输出正三角形九九乘法表 void fun2() { int i, j; for(i=1; i<=9; i++) { for(j=1; j<=i; j++) printf(

右对齐难度比较大

#include<stdio.h>main(){ int i,j; for(i=1;i<=9;i++){ for(j=1;j<=i;j++){ printf("%d*%d=%d ",j,i,i*j); } printf("\n"); }}

C语言如下#include<stdio.h> int main(void) { int i,j; printf("1 2 3 4 5 6 7 8 9\n-------------------------\n"); for (i=1;i<10;i++) { for(j=1;j<=i;j++) { printf("%d ",i*j); } printf("\n"); } return 0; }

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nmmz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com