nmmz.net
当前位置:首页 >> 37x26的竖式怎么写 >>

37x26的竖式怎么写

37*24列竖式,把两个因数末尾,其余四对齐,然后再计算相乘得到结果

32 *82

1.11 *37 777333 41.07

37 x28 ____________________ 296 74 __________________________ 1036

37*29=1073

一、口算 84÷42= 600-50= 500*3= 0*930= 27*30= 84÷12= 420÷3= 910÷3= 30÷10= 13*4= 25*20= 160*4= 300÷5= 720÷9= 16*6= 720÷0= 180÷20= 900÷90= 10*40= 12*5= 85÷5= 57÷3= 0+8= 32*3= 70÷5= 25*4= 15*6= 630÷9= 450÷5= 12*40=

7936÷26的竖式怎么列 解题思路:将被除数bai(从高位起)的每一位数进行除以du除数运算,每次计算得到的商保留,余数+下一位数进行zhi运算,依此顺序将被除数所以位数运算完毕,得到的商按顺序组合,余数dao为最后一次运算结果 解题过程:步骤回一:79÷26=3余1 步骤二:13÷26=0余13 步骤三:136÷26=5余6 计算答结果为:305余6 验算:305*26+6=7936 存疑请追问,满意请采纳

3 7 X 2 8----------- 2 9 6 + 7 4------------1 0 3 6

37*26+37*24=37*(26+24)=37*50=1850

26 * 130 78 26 3380

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nmmz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com