nmmz.net
当前位置:首页 >> 列竖式计算 并验算342 7 >>

列竖式计算 并验算342 7

342÷3=342; 114 3 342 3 4 3 12 12 0 验算: 114 * 3 . 342 804÷5=160…4; 160 5 804 5 30 30 4 验算: 160 * 5 . 800 +4 804 2040÷6=340; 340 6 2040 18 24 24 0 238÷6=39…4; 39 6 238 18 58 54 4 566÷5=113

342÷3=342; 1 1 4 33 4 2 3 4 3 1 2 1&nbs

(1)342÷3=114 验算:(2)804÷5=160…4 验算(3)78*34=2652 验算:(4)65*59=3835 验算:

342÷3=114, 1143 342 3 4 3 12 12 0 ,验算:114 * 3 342 750÷5=150, 1505 750 5 25 25 0 ,987÷7=141, 1417 987 7 28 28 7 7 0 89*46=4094, 89 *46 534 356 4094 45*34=1530. 45 *34 180 135 1530

(1)342÷3=114 算 (2)804÷5=160…4 验算 (3)78*34=2652 验算: (4)65*59=3835 验算:

(1)3.18*15=47.7(2)0.25*0.24=0.06 (3)4.51*8.2≈36.98(4)80.5÷0.5=161(5)90.72÷1.2=75.6 (6)3.56÷1.1≈3.2

列竖式计算,并验算423除以7=多少?解:423÷7=60……3

(1)342÷5=68…2;(2)804÷5=160…4;(3)1840÷6=306…4;(4)13*34=442;(5)65*59=3835;(6)23*41=943.

16.5 解: 验证过,确实是16.5 (1) 计算器的计算结果,一般都采用整数(或小数)形式 (2) 某些数学软件如matlab,计算结果可采用分数形式 (3) 396÷24 =132÷8 =33÷2 =16.5

列竖式34*78计算并验算 解题思路:两个乘数末位对齐,分别将第二个乘数从末位起每一位数依次乘上一乘数,将所以步骤计算的结果相加 解题过程:步骤一:8*34=272 步骤二:70*34=2380 步骤三:将以上步骤计算结果累加为2652 验算:2652÷78=34 存疑请追问,满意请采纳

rprt.net | gpfd.net | 596dsw.cn | zxwg.net | lyxs.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nmmz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com