nmmz.net
当前位置:首页 >> 傍组词二年级 >>

傍组词二年级

二字……傍晚、傍徨、傍眼、傍靠、傍影、傍妻、依傍、倚傍、偏傍、相傍.三字……路傍儿、耳傍风、傍角儿、傍边儿.四字……傍人门户、傍若无人、傍观冷眼、傍观者清.

傍的组词: 偏傍、侵傍、骈傍、靠傍、近傍、拢傍、两傍、傍门、傍落、带傍、边傍、傍尊、傍转、傍属、傍依、傍佯、傍眼、傍讯、傍行、傍险、傍午、傍文、傍晚、傍统、傍扈、傍邻、傍州、傍支、傍照、傍瞻、傍影、傍荫、傍亲、傍蹊、

傍组词:傍晚、傍午、依傍、倚傍、偎傍、傍依、傍明、傍边、傍徨、偏傍、傍生、傍门、傍观、阿傍、相傍、身傍、边傍、靠傍、傍白、傍黑、傍邻、傍荐、拢傍、傍通、傍纽、傍照、傍傍、傍行、傍眼、傍近、傍施、傍妻、傍舍、傍、傍掣、傍、傍实、资傍、傍顾、傍排.傍蹊、傍费、傍、傍佯、傍荫、傍转、傍尊、傍暨、傍属、傍文、傍夫、傍及、傍犯、傍落、傍继、傍接、傍扈、傍戟、傍讯、傍瞻、傍说、傍薄、亲傍、傍境、傍今、傍、傍概、傍统、傍黑儿、傍角儿、傍亮儿、傍边儿、傍老外、傍大款、傍通历、傍大官、傍州例.

傍组词:傍晚.【释义】1.拼音:bàng2.部首: 亻3.总笔画: 124.含义:(1)靠.(2)临近.【组词】依山傍水 傍晚

傍晚傍若无人傍观狗傍人势道傍苦李傍花随柳筑舍道傍傍边利傍倚刀依山傍水傍人篱壁依门傍户依经傍注道傍之筑一空依傍傍柳随花道傍筑室傍人门户傍观者清傍观冷眼傍统傍牌依傍傍影倚门傍户使性傍气倚傍门户傍人篱落骈傍身傍 傍晚 [ bàng

二字……傍晚、傍徨、傍眼、傍靠、傍影、傍妻、依傍、倚傍、偏傍、相傍.三字……路傍儿、耳傍风、傍角儿、傍边儿.四字……傍人门户、傍若无人、傍观冷眼、傍观者清.

根据现代汉语词典,傍已经不再是多音字,傍的读音就是【ban】.①傍晚 [ bàng wǎn ] 基本解释 靠近晚上的时候. 亦称黄昏 详细解释1. 临近晚上的时候,黄昏.《二十年目睹之怪现状》第五十回:“ 齐明如 从中答应,说傍晚在 一品香 吃大菜

不是吧?二年级就这么难了?梧桐、梧州!木材、材料、药材!柏林!其他的我也不会了…呵呵

1、恬(恬然) 活(活动) 括(包括) 甜(甜蜜) 2、种(种子) 钟(时钟) 肿(臃肿) 忠(忠心)

哨片 音片 样片 板片 软片 一片 皂片 片 阿片 饮片 邮片 信片 雪片 叶片 洋片 拓片 铜片

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nmmz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com